Principy

RECYKLACE POTRAVIN

FNB se snaží využít potraviny, které jsou „díky“ nesmyslným předpisům neprodejné. Jedná se většinou o jídlo s prošlou dobou trvanlivosti nebo třeba jen poškozeným obalem vždy však používáme jídlo zdravotně nezávadné. Aktivisté proto obcházejí především tržnice a malé obchody s potravinami a snaží se dohodnout s majiteli na bezplatném získávání těchto neprodejných surovin pro vaření hladovým. Nebýt aktivistů Food Not Bombs, toto nezávadné jídlo by skončilo na skládce. Snažíme se tak upozornit na to, že hlad, sužující velkou část lidstva, není zapříčiněn populační explozí, ale špatnou distribucí potravin.

VEGETARIÁNSTVÍ / VEGANSVÍ

Hlavním důvodem pro životní styl, který z jídelníčku vypouští maso (v případě veganství i ostatní živočišné produkty – vejce, mléko..), je utrpení zvířat ve velkochovech (nedostatek životního prostoru, bezcitné zacházení, krutost při transportech…). Je také známým faktem, že stejná plocha, která uživí jednoho člověka, který jí maso, uživí 12 vegetariánů a až 50 veganů. Kdyby se spotřeba masa ve světě snížila alespoň o 10 %, ušetřilo by se takové množství obilí, které by mohlo nasytit miliony lidí, kteří dnes kvůli naší bezohlednosti umírají hlady. Nelze opomenout ani skutečnost, že vegetariánství je zdraví prospěšný a hodnotný životní styl.

ANTIMILITARISMUS

Zbrojařský průmysl je po ropném největším průmyslovým odvětvím na světě. V mnoha případech se však ukázalo, že obchodní strategií zbrojařských firem je vyzbrojování obou stran konfliktu, korupce, porušování embarg, dodávky do zemí, kde zuří občanská válka, a zemí, kde jsou vládnoucími diktaturami porušována lidská práva. Česká armáda spolkne ročně až 30 miliard Kč z našich daní a přitom se odhaduje, že v ČR žije okolo 80 000 bezdomovců. Food Not Bombs se na tento paradox snaží prostřednictvím své činnosti upozorňovat.

KONSENSUS

Je mnoho způsobů jak dělat rozhodnutí. Někdy je nejefektivnější cestou nechat za sebe rozhodovat autority, avšak efektivnost není jediné kritérium. Když vybíráme metodu rozhodování, musíme nejprve zodpovědět dvě otázky. Je metoda spravedlivá? Vznikají tou či onou metodou správná rozhodnutí? Samovláda (autokracie) může fungovat, ale idea laskavého diktátora je pouze nereál- ným snem. „Věříme, že je neodmyslitelně lepší zapojit všechny členy, kterých se rozhodnutí týká, do procesu jeho utváření. To platí z několika důvodů. Rozhodnu- tí bude odrážet celistvost skupiny, ne jenom vůdcovství v ní. Lidé, kteří vytvoří plány do budoucna budou více spokojeni se svou prací“, uvádí doslova C. T. Lawrence Butler a Army Rothstein ve své knize „On Conflict and Consensus“. Formální konsensus vyžaduje závazek aktivní spolupráce, disciplinované prezentování názorů a samozřejmě plný respekt k příspěvkům ostatních.

VYDÁVÁNÍ JÍDLA LIDEM BEZ ROZDÍLU

Jsme proti jakékoliv formě diskriminace, jídlo proto vydáváme všem lidem bez rozdílu. Neohlížíme se tak na rasu, etnický původ, pohlaví, věk, národnost, vyznání či sexuální orientaci.