Pardubice

fnb-pce {@} autistici.org

fnb_pce

Naše Minimum

Jsme autonomní skupina stavící na programu celosvětové kampaně Food Not Bombs (česky Jídlo Místo Zbraní). Víme, že jídlo je základní potřeba a ne všichni mohou tuto potřebu uspokojit. Na druhou stranu také víme, že zbrojení je základní ne-potřeba, ale trh, jak legální, tak nelegální, je zbraněmi a vojenskou technikou dosyta přeplněn. Tato nevyváženost se odráží na životech milionů lidí po celém světě. Rozhodli jsme se jednat a změnit tuto situaci ve svém okolí. Nemyslíme si, že se věci nemohou globálně změnit, naše lokální činnost je jen jednou z mnoha v České republice a ve světě vůbec. Stejně tak si ale nemyslíme, že naše minimum, se kterým jsme se rozhodli vyrazit do ulic, není pro nikoho spásou nebo cestou z nesnází. Primárně chceme upozornit na plýtvání potravin, které mohou sloužit k nasycení, tedy k okamžitému vyřešení problému těch, kteří to potřebují, problému, kterým je mnohými z majoritní společnosti nepoznaný hlad. Nejsme svázáni s žádnou oficiální organizací, důležitá je pro nás naše vlastní iniciativa, oprávněnost pro naši praxi si dáváme sami, nikoliv však kvůli sobě samotným. Vaříme vegansky, nepodílíme se na vraždění a zneužívání zvířat. Rozdáváme jídlo zdarma a všem, kteří ho potřebují. Náš postoj k současnému systému je naprosto odmítavý a nedáváme mu žádnou legitimitu. Takzvaná demokracie nebo sociální stát je jen falzum svobody a rovných příležitostí, nedokáže ochránit jedince, natož celé skupiny. Pouze výjimečně slouží k utišení nějakého sociálního problému, nikdy však k jeho vyřešení. Stejně tak opovrhujeme současným volebním systémem, do kterého se nezapojujeme. Každým vhozeným hlasem dáváte automaticky legitimitu režimu, toto odmítáme. Naše volba je nevolit. Cesty ke změně vedou jinudy. Jsme neoficiální, nesystémoví, fungujeme bez peněz v největší možné míře. Jsme si vědomi, že systém, který nás obklopuje, má ohromný vliv na sociální postavení jedinců i skupin. Kontinuální odpor proti systému je pro nás samozřejmostí a účastníme se ho na několika úrovních. Odpor neznamená jen zavržení, ale i využívání, zneužívání a postupné ničení systémových struktur. V našem jednání je jistá dávka pokrytectví, nepovažujeme se za prototyp revoltujících. Snažíme se odstraňovat chyby nejen na svém okolí, ale i na nás samotných. Náš cíl je zůstat autonomní sdružení jedinců, s případnou pomocí dobrovolníků mimo FNB. Nehodláme se stát veřejně otevřenou buňkou, naše fungování však může inspirovat ostatní k podobným činnostem, ukazujeme, že skutečná alternativa je možná. Mnoho organizací se tváří alternativně a opovrhující systémem, je to však pouhá maska, tento způsob vystupování je v dnešní době velmi oblíbený a spolky/kolektivy/organizace toho typu nám jsou pro smích, jsou jen další systémovou fraškou a vrcholem polovičatosti, poctou režimu a „svobody“, která jim umožňuje fungování. Netolerujeme žádnou formu diskriminace a jsme otevření každému dialogu. Víme, že násilí nic neřeší, odsuzujeme také všechny formy státního teroru, jakými jsou ozbrojené konflikty, války, ale i politické diskriminace, věznění a šikana od státního aparátu po celém světě, bez ohledu na režim. Rovnost pro nás není jen slovo, ale ten nejupřímnější postoj k lidem. Jinakost nevidíme jako překážku, jsme si vědomi rozdílů, ale nebereme je jako problém, ale naopak jako možnost vzájemného dialogu. Ostře se vymezujeme proti rasismu, jak tomu otevřenému, tak latentnímu, obě formy se stále více šíří společností. Stejně tak i xenofobie, homofobie a sexismus se stávají až děsivě běžnými postoji, s čímž se nehodláme smířit. Naše aktivita, jako FNB Pardubice, není pouze o jídle, nabízíme i materiály týkající se člověka, společnosti a systému, ve kterém žijeme a toho, jak nás ovlivňuje a snaží se předurčovat naše životy. Lhostejnost, s jakou majoritní společnost žije, je základ, na kterém se může stavět hradba fobií a nenávisti a je nám jasné, že cesta, která se pomalu vyšlapává, může vést k naprosté katastrofě.

Nejsme laxní. Nepřihlížíme a nepřehlížíme.

Naše aktivity se odehrávají v reálném světě, s reálnými lidmi, v reálných situacích, na reálných místech.