Odkazy

Přehled akcí
https://radar.squat.net

Pražská solidární síť
https://solis.451.cz/

Kritická sociální akce
https://akcekrisa.org/

Platforma pro sociální bydlení
http://www.socialnibydleni.org/

Anarchistická federace
https://www.afed.cz/

A2larm – online komentářový deník
https://a2larm.cz/

Svobodné a radikální knihovny
http://knihovna.s.cz/

Nezávislé sociálně ekologické hnutí
http://nesehnuti.cz/

Veganství

Veganka
http://veganka.cz/

Svoboda zvířat
http://www.svobodazvirat.cz/

Obránci zvířat
https://www.obrancizvirat.cz/

Soucitně
http://soucitne.cz/

Otevři oči!
https://otevrioci.cz/

For the animals
http://michalkolesar.net/

Green action
https://greenaction.noblogs.org/


V angličtině