Věznice Pankrác odpírá veganskou stravu

Martin I. je v tuto chvíli již přes 250 dní proti své vůli držen ve vazební věznici Pankrác, kde mu je odepírán přístup k veganské stravě, kterou jako mnohaletý vegan přirozeně vyžaduje. Martin byl na jaře tohoto roku obviněn z příprav teroristického útoku, který měl údajně plánovat na vojenský vlak, společně s minimálně dvěma příslušníky Policie České Republiky. Momentálně je vězněn ve vazební věznici a čeká na výsledky vyšetřování a případný soud. Kvůli závažnosti údajného trestného činu může strávit ve vazební věznici až čtyři roky.

Martin komunikuje s vedením věznice, které mu opakovaně odmítá zajistit přístup k veganské stravě. Jediným ústupkem věznice byla objednávka určitých sójových výrobků do místního předraženého bufetu. V každém případě je Martinovi odepírána plnohodnotná strava a hrozí mu vážné a dlouhodobé ohrožení jeho zdravotního stavu. To vše se děje díky protiústavnímu postupu VV Pankrác a konkrétních krocích vedení věznice (opakované písemné žádosti Martina adresované řediteli VV Pankrác plk. Mgr. Vladanu Havránkovi, a písemné žádosti obhájce Martina)

V případě etického veganství, což je Martinův případ, nejde o pouhou stravovací zvyklost, ale i ucelený světonázor, který je podle rozsudků Evropského soudu pro lidská práva i podle Nejvyššího správního soudu ČR postaven na stejnou úroveň jako je náboženské vyznání. Jde například o rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Aps 3/2010, cituji: „… Evropský soud pro lidská práva vytvořil rozsáhlou a konzistentní judikaturu v otázce toho, co je chráněno čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání se dle této judikatury netýká pouze náboženského přesvědčení, ale i světonázoru, nahlížení na svět či přesvědčení jako takového, pokud splňují určité podmínky….“

Vadí nám nerespektování rozhodnutí Ústavního soudu vedením věznice. Vadí nám neustálá šikana ze strany dozorců i vedení věznice. Vadí nám ohrožení na zdraví člověka, který se rozhodl k určitému způsobu stravování z etických i jiných důvodů. Vadí nám, že bylo Martinovi odmítnuto dodání časti balíku se stravou, přestože bylo jídlo v uzavřeném obalu a vyhovovalo nařízení věznice. Vadí nám, že věznice nabízela na svých stránkách možnost veganské stravy a po Martinových žádostech bylo toto oznámení staženo.

My, signatáři tohoto prohlášení, požadujeme okamžitý přístup k veganské stravě Martinovi I.

V případě nevyhovění této žádosti do konce ledna a ignorování rozhodnutí ústavního soudu v totožné věci jsme připraveni podpořit Martina v jeho boji, ať už právní nebo jinou formou, podle způsobu, kterým se Martin rozhodne dožadovat svých legálních i legitimních práv.

Food Not Bombs

Příloha:
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod