Hradec Králové

on Facebook: https://www.facebook.com/FNBHradec

8. března 2014 při výročí vstupu ČR do NATO znovuobnovila činnost FNB HK

V Hradci Králové v sobotu při této příležitosti znovu zahájila činnost místní skupina Food not Bombs. Odpoledne se u obchodního centra Atrium rozdávalo vegetariánské jídlo a informační materiály o FNB, a hlavně březnové vydání nástěnných novin A3, komentující postoj anarchistů vůči NATO. Většina lidí, kteří na akci přišli, se zajímala o základní principy iniciativy FNB a reagovala velmi vstřícně. „Stydím se, že se starám jen o sebe, když vás tu vidím,“ řekla například jedna z kolemjdoucích. Během první hodiny se rozdalo přes třicet porcí guláše a ovocného koláče. Rozdávání doprovázelo i vystoupení folkpunkového dua z Jihlavy, jehož rázné antikapitalistické písně skvěle rozezvučely prostranství u konzumního maloměstského ráje. A samozřejmě vyvolaly i reakci hradeckých konformistů, kteří „kvůli hluku“ povolali městskou policii. Tato reakce ovšem souvisela i s čerstvě oživeným angažovaným postojem hradeckých „spořádaných“ občanů (jinak řečeno rasistů), kteří jen pár dní předtím zveřejnili petici, týkající se právě tohoto veřejného prostoru, kde se podle nich nezdržuje ta správně bílá veřejnost. Lokální média se tématu s vděkem chytila a pozorně mapují stížnosti bílých na Romy, kteří tu často „posedávají na lavičkách, baví se, pokuřují, pokřikují na sebe a nic nekupují“. To je pro hradeckou FNB důvod navíc, aby se k Atriu každých čtrnáct dní vracela a dávala najevo, co si o místních „spořádaných“ rasistech a xenofobech myslí.